17-20

  • گروه محصولات (µ)17-20
  • مورد استفادهبلیستر دارویی - فویل صنعتی
  • عرض (mm)200-1550
7-9