250-1250

  • گروه محصولات (µ)250-1250
  • موارد استفادهورق آبکاری - خمکاری - ورق رنگی - ورق های سقف - ساندویچ پنل - کامپوزیت نما -ورق کروماته
  • عرض (mm)1000
7-9