81-300

  • گروه محصولات (µ)81-300
  • مورد استفاده تهویه مطبوع - لوله چند جداره - لوله بخاری - روکش کابل - فویل صنعتی - درب دارو
  • عرض (mm)40-1600
7-9