تک لایه

  • گروه محصول تک لايه
  • نوع لايه بندي---
  • شرحفويل بليستر لاکدار پرايمر دار ( لاک ps )
  • مورد استفادهپوشش محصولات دارويي