تک لایه

  • گروه محصول  تک لايه
  • نوع لايه بندي---
  • شرحفويل بليستر لاکدار پرايمردار چاپي ( لاک ps )
  • مورد استفادهپوشش محصولات دارويي
7-9