تک لایه

  • گروه محصول تک لايه
  • نوع لايه بندي---
  • شرحفويل پارافينه
  • مورد استفادهظرف غذا