سه لایه

  • گروه محصول  سه لايه
  • نوع لايه بندياکسترود
  • شرحفویل پلی اتیلن دار دو طرفه
  • مورد استفادهروکش کابل های مخابراتی