دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بندياکسترود
  • شرحفویل پلی اتیلن دار یکطرفه ساده
  • مورد استفادهدرپوش محصولات آرایشی ، بهداشتی ، دارویی و غذایی