چهار لایه

  • گروه محصول  چهار لايه
  • نوع لايه بندياکسترود
  • شرحفویل - کاغذ - توری پلی استر - پلی اتیلن ( کاغذ مسلح )
  • مورد استفادهعایق حرارتی