دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بنديلامينه
  • شرحلامینه فویل لاکدار با کاغذ توسط چسب
  • مورد استفادهدرپوش محصولات غذایی