دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بنديلامينه
  • شرحلامینه دولایه فویل و پلی اتیلن
  • مورد استفادهدرپوش محصولات آرایشی ، بهداشتی ، دارویی و غذایی