دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بنديلامينه
  • شرحلامینه دولایه فویل و پلی استر
  • مورد استفادهروکش کابل های مخابراتی