دو لایه

  • گروه محصول  دولايه
  • نوع لايه بندياکسترود
  • شرحکاغذ پلی اتیلن دار
  • مورد استفادهدرپوش محصولات آرایشی ، بهداشتی و غذایی