فویل محافظ کابل

فویل محافظ کابل

جهت تولید انواع کابل های محافظ دار

  • تمپر : HO
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت: از 9 تا 500 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا