آرشیو اخبار

بازدید ریاست کل دادگستری استان کرمان

3 9 / 4

بازدید ریاست کل دادگستری استان کرمان

نویسنده:

بازدید ریاست کل دادگستری استان کرمان و هیئت همراه از کارخانه صنایع آلومینیوم هزار به مناسبت هفته قوه قضائیه

ادامه خبر

صنایع آلومینیوم هزار در نمایشگاه ایران آگروفود 2023

2 6 / 4

صنایع آلومینیوم هزار در نمایشگاه ایران آگروفود 2023

نویسنده: آلومینیوم هزار

غرفه آلومینیوم هزار

ادامه خبر

صنایع آلومینیوم هزار، واحد منتخب در روز جهانی ایمنی غذا

2 27 / 3

صنایع آلومینیوم هزار، واحد منتخب در روز جهانی ایمنی غذا

نویسنده: آلومینیوم هزار

دریافت تندیس روز جهانی ایمنی غذا

ادامه خبر

صنایع آلومینیوم هزار، کارآفرین برتر استان در سال 1401

2 27 / 3

صنایع آلومینیوم هزار، کارآفرین برتر استان در سال 1401

نویسنده: آلومینیوم هزار

جشنواره انتخاب کارآفرینان و کارفرمایان برتر سال 1401 استان کرمان

ادامه خبر

برگشت به بالا