فویل صنایع دارویی

فویل صنایع دارویی

جهت تولید انواع لفاف دارو و بلیستر

  • تمپر: HO – H18
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت: از 15 تا 30 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا