مزایده و مناقصه ها

مناقصه های کارخانه آلومینیوم هزار


مزایده های کارخانه آلومینیوم هزار


مزایده ضایعات شرکت صنایع آلومینیوم هزار خرداد 1402

مزایده ضایعات شرکت صنایع آلومینیوم هزار خرداد 1402

برگشت به بالا