مزایده و مناقصه ها

مناقصه های کارخانه آلومینیوم هزار


مزایده های کارخانه آلومینیوم هزار


مزایده ضایعات شرکت صنایع آلومینیوم هزار خرداد 1403

مزایده ضایعات شرکت صنایع آلومینیوم هزار خرداد 1403

برگشت به بالا