فویل ایزولاسیون

فویل ایزولاسیون

جهت تولید انواع کامپوزیت پنلها و ایزوگام

  • تمپر: HO
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت: از 14 تا 60 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا