فویل انواع درپوش

فویل انواع درپوش

جهت تولید انواع درپوش بسته بندی مواد غذایی و صنعتی

  • تمپر: HO
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت : از 25 تا 50 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا