فویل خانگی

فویل خانگی

جهت مصارف خانگی، عمومی ، مصارف تزئینی و ...

  • تمپر: HO
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت: از 11 تا 20 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا