فویل بسته بندی صنایع غذایی

فویل بسته بندی صنایع غذایی

لمینیت جهت انواع بسته بندی های غذایی مانند بسته بندی لبنی ، آب میوه و....

  • تمپر: HO
  • آلیاژ: 1235 – 8111 -8011
  • دامنه ضخامت : از 7 تا 20 میکرون
  • عرض (mm): Max 1600
برگشت به بالا